Je, ungependa kuwa mwaminifu unapokabili majaribu kama Danieli alivyokuwa? Danieli alijifunza kwa bidii Neno la Mungu, kutia ndani unabii wenye kina. (Da 9:2) Kujifunza Biblia kwa bidii kunaweza kukusaidia kudumisha uaminifu. Jinsi gani? Kunaweza kuongeza imani yako kwamba ahadi za Yehova zitatimia. (Yos 23:14) Pia kunaweza kukusaidia kuongeza upendo wako kwa Mungu, ambao utakuchochea kufanya yaliyo sawa. (Zb 97:10) Lakini unapaswa kuanzia wapi? Fikiria mapendekezo yafuatayo.

  • Ninapaswa kujifunza nini? Ratiba nzuri ya kujifunza inatia ndani kujitayarisha kwa ajili ya mikutano ya kutaniko. Usomaji wa Biblia wa kila juma utakuwa na faida zaidi kwako ikiwa utatenga wakati wa kufanya utafiti kuhusu mambo ambayo hujaelewa. Isitoshe, wengine wamechagua kujifunza mambo mengi zaidi kuhusu unabii wa Biblia, sifa za tunda la roho ya Mungu, safari za umishonari za mtume Paulo, au hata uumbaji wa Yehova. Ukifikiria swali fulani la Biblia unapoendelea na shughuli za kila siku, liandike na ulifanye liwe mradi unaofuata wa funzo lako la kibinafsi.

  • Ninaweza kupata wapi habari? Ili upate mapendekezo kadhaa, tazama video Vifaa vya Utafiti Vinavyotusaidia Kupata Hazina za Kiroho. Ili kupima uwezo wako wa kufanya utafiti, chunguza kuhusu serikali kuu za ulimwengu zinazofananishwa na wanyama kwenye Danieli sura ya 7.

  • Ninapaswa kutumia muda gani kujifunza? Ili kuwa na afya kiroho ni muhimu sana kuwa na funzo la kawaida. Unaweza kuanza na vipindi vifupi vya kujifunza, kisha uongeze muda huo hatua kwa hatua. Kujifunza Neno la Mungu ni kama kuchimba hazina zilizofichika; kadiri unavyopata hazina nyingi, ndivyo utakavyokuwa na hamu ya kuchimba zaidi! (Met 2:3-6) Hamu yako ya kujifunza Neno la Mungu itaongezeka, na funzo la Biblia la ukawaida litaendelea kuwa sehemu ya ratiba yako.​—1Pe 2:2.

WANYAMA WANAOTAJWA KWENYE DANIELI SURA YA 7 WANAWAKILISHA NINI?

SWALI LA ZIADA:

Unabii wa Danieli 7:​8, 24 ulitimizwaje?

MRADI UNAOFUATA:

Wanyama wanaotajwa kwenye Ufunuo sura ya 13 wanawakilisha nini?