Tunapaswa kumtegemea Yehova kikamili. Kutafakari kuhusu maana ya jina lake kunatupa uhakika katika uwezo wake wa kutimiza ahadi zake zote. Sala ni muhimu sana ili tuweze kumtegemea Yehova. Methali sura ya 3 inatuhakikishia kwamba kwa kuwa tunamtegemea Yehova atatuthawabisha kwa ‘kunyoosha mapito yetu.’

Aliye na hekima machoni pake mwenyewe . . .

3:5-7

  • anafanya maamuzi bila kutafuta kwanza mwongozo wa Yehova

  • anategemea uelewaji wake mwenyewe au ule wa ulimwengu

Anayemtegemea Yehova . . .

  • anasitawisha uhusiano wa karibu pamoja naye kwa kujifunza Biblia, kutafakari, na kusali

  • anatafuta mwongozo wake kwa kutumia kanuni za Biblia anapofanya maamuzi

MIMI HUFUATA NJIA IPI NINAPOFANYA MAAMUZI?

KWANZA: Ninachagua kufanya jambo ambalo mimi ninafikiri ni lenye hekima

KWANZA: Ninatafuta mwongozo wa Yehova kupitia sala na funzo la kibinafsi

PILI: Ninamwomba Yehova abariki uamuzi wangu

PILI: Ninachagua kufanya jambo linalopatana na kanuni za Biblia