Maelezo mazuri huwajenga wengine kutanikoni. (Ro 14:19) Pia, yanawanufaisha wale wanaotoa maelezo. (Met 15:23, 28) Kwa hiyo, tunapaswa kujitahidi kutoa maelezo angalau mara moja kila mkutano. Bila shaka, hatutachaguliwa kutoa maelezo kila wakati tunapoinua mkono. Kwa hiyo, ni muhimu kutayarisha majibu kadhaa.

Maelezo mazuri . . .

  • ni ya wazi, mafupi, na rahisi. Mara nyingi yanaweza kutolewa kwa muda usiozidi sekunde 30

  • hutolewa kwa maneno yako mwenyewe

  • si kurudia maelezo yaliyotolewa na mtu mwingine

Ukichaguliwa kutoa maelezo ya kwanza, . . .

  • toa jibu rahisi, na la moja kwa moja

Ikiwa swali limejibiwa, unaweza . . .

  • kueleza jinsi andiko lililonukuliwa linavyohusiana na jambo linalozungumziwa

  • kueleza jinsi jambo hilo linavyohusu maisha yetu

  • kufafanua jinsi habari hiyo inavyoweza kutumika

  • kueleza jambo lililoonwa ambalo linahusiana na jambo kuu