TAZAMA
Maandishi
Picha

Kwa nini hekima kutoka kwa Mungu ina thamani kubwa? Kwa sababu inawakomboa wenye hekima kutokana na njia mbaya na kuwahifadhi hai. Inamsaidia mtu kuwa na mtazamo, maneno, na matendo mazuri.

Hekima inatulinda tusiwe na kiburi

16:18, 19

  • Mtu mwenye hekima anatambua kwamba Yehova ni Chanzo cha hekima yote

  • Wale waliofanikiwa au walio na mapendeleo wanapaswa kujilinda wasiwe na kiburi na majivuno

Hekima humsaidia mtu kusema maneno yanayofaa

16:21-24

  • Mtu mwenye hekima anatumia utambuzi kufahamu mambo mazuri ya wengine na huzungumza vizuri kuwahusu

  • Maneno yenye hekima yana manufaa na ni matamu kama asali, si maneno makali au ya uchokozi