AMKENI!

Swali: Watu fulani hawaamini Yesu aliwahi kuishi duniani, lakini wengine wanaamini. Wengine wanadai hakuna njia ya kuthibitisha jambo hilo. Wewe una maoni gani?

Pendekezo: Gazeti hili la Amkeni! linazungumzia uthibitisho unaoonyesha Yesu aliishi duniani.

FUNDISHA KWELI

Swali: Ni nini hutokea tunapokufa?

Andiko: Yoh 11:11-14

Kweli: Mtu akifa, uhai wake unakoma. Hivyo hatuhitaji kuogopa kitakachotupata baada ya kufa. Yesu alilinganisha kifo na usingizi. Kama tu ilivyokuwa katika kisa cha Lazaro, Yesu “atawaamsha” wapendwa wetu waliokufa ili wafurahie tena maisha duniani.—Ayu 14:14.

MWALIKO WA KUHUDHURIA MIKUTANO (inv)

Pendekezo: Ningependa kukualika usikilize hotuba ya Biblia. Itatolewa katika Jumba letu la Ufalme. [Toa mwaliko wa kuhudhuria mikutano, mwonyeshe mahali na muda wa mkutano wa mwisho-juma, na umweleze kichwa cha hotuba ya watu wote.]

Swali: Je, umewahi kufika katika Jumba la Ufalme? [Ikiwa itafaa, mwonyeshe video Ni Nini Hutendeka Katika Jumba la Ufalme?]

ANDIKA UTANGULIZI WAKO

Tumia mapendekezo yaliyoonyeshwa kutayarisha utangulizi wako.