6:1-7; 7:58–8:1

Wajane waliozungumza Kigiriki waliokuwa wamebatizwa hivi karibuni na waliokaa Yerusalemu kwa muda mrefu kuliko walivyokusudia walikuwa wakibaguliwa. Je, ukosefu huo wa haki uliwakwaza, au je, walimngojea Yehova kwa subira arekebishe mambo?

Je, walipunguza huduma yao baada ya Stefano kupigwa mawe na mateso makali kuwapata Wakristo waliokuwa Yerusalemu, hivi kwamba wakalazimika kutawanyika kotekote katika maeneo ya Yudea na Samaria?

Kwa msaada wa Yehova, kutaniko hilo jipya la Kikristo lilivumilia na kusitawi sana.—Mdo 6:7; 8:4.

JIULIZE, ‘Ninakabilianaje na majaribu?’