6:6-8

Yehova anaelewa mipaka yetu na hatazamii tufanye mambo yanayopita uwezo wetu. Kwa maoni ya Mungu, uhusiano wetu na ndugu zetu ni sehemu muhimu ya ibada ya kweli. Ikiwa tunataka Yehova akubali dhabihu zetu, tunapaswa kuwatendea ndugu zetu kwa upendo na heshima.