Mke mwenye uwezo humletea heshima mume wake. Katika siku za Mfalme Lemueli, mume aliyekuwa na mke mwenye uwezo alikuwa mtu “anayejulikana malangoni.” (Met 31:23) Leo, wanaume wanaoheshimika hutumikia wakiwa wazee na watumishi wa huduma. Ikiwa wamefunga ndoa, kustahili kwao kunategemea sana mwenendo mzuri na utegemezo wa wake zao. (1Ti 3:4, 11) Wake wa namna hiyo wanathaminiwa sana, si tu na waume zao bali pia na kutaniko.

Mke mwenye uwezo humsaidia mume wake kutumikia kwa . . .