12:41-44

Simulizi hilo linatusaidiaje kujifunza mambo yafuatayo?

  • Yehova anathamini tunachofanya

  • Fanya yote uwezayo katika utumishi wa Yehova

  • Usilinganishe yale unayofanya na yale ambayo wengine wanafanya au na yale uliyoweza kufanya wakati uliopita

  • Maskini hawapaswi kusita kutoa mchango hata ikiwa ni mdogo tu

Umejifunza masomo gani mengine?