50:4-7

  • Waisraeli waliotubu wangelia kwa shangwe wakati ambapo Yehova angewakomboa kutoka utekwani

  • Wangetambua na kukubali tena agano lao pamoja naye na kufunga safari ndefu kurudi Yerusalemu ili kurudisha ibada safi

50:29, 39

  • Babiloni lenye kiburi halingekosa kuadhibiwa kwa kuwatendea watu wa Yehova kwa ukatili kupita kiasi

  • Kama ilivyotabiriwa, Babiloni likawa magofu yasiyokaliwa