45:2-5

Yawezekana kwamba Baruku alikuwa ofisa mwenye elimu katika nyumba ya mfalme. Ingawa alimwabudu Yehova na alimsaidia Yeremia kwa uaminifu, wakati mmoja alipoteza usawaziko. Alianza “kujitafutia makuu,” labda alitaka umashuhuri zaidi katika makao ya mfalme au utajiri. Alihitaji kubadili mtazamo wake ili aweze kuokoka uharibifu wa Yerusalemu uliokuwa ukikaribia.