Chuki dhidi ya Yehova na Yesu ilitabiriwa mapema

2:1-3

  • Ilitabiriwa kwamba mataifa yangekataa mamlaka ya Yesu bali yangesisitiza mamlaka ni yao

  • Unabii huo ulitimizwa Yesu alipokuwa duniani na unatimizwa kwa njia kubwa zaidi leo

  • Mtunga-zaburi anasema kwamba mataifa yanasema jambo la upuuzi, kumaanisha kwamba kusudi lao ni la bure na halitafanikiwa

Wale tu wanaomheshimu Mfalme mtiwa-mafuta wa Yehova ndio watakaopata uzima

2:8-12

  • Wote wanaompinga Mfalme wa Kimasihi wataangamizwa

  • Kwa kumbusu Mwana, au kuheshimu mamlaka ya Yesu, mtu anaweza kupata usalama na amani