Yehova alimtaka Ayubu asali kwa ajili ya Elifazi, Bildadi, na Sofari

42:7-10

  • Yehova alimwambia Elifazi, Bildadi, na Sofari wamwendee Ayubu na watoe dhabihu ya kuteketezwa

  • Ayubu alipaswa kusali kwa ajili yao

  • Ayubu aliposali kwa ajili yao, alibarikiwa

Yehova alimbariki Ayubu sana kwa sababu ya imani na uvumilivu wake

42:10-17

  • Yehova alimwondolea Ayubu dhiki yake, akamponya

  • Ayubu alipata faraja ya kweli kutoka kwa marafiki na watu wa ukoo kwa sababu ya matatizo aliyokabili

  • Yehova alimpa Ayubu ufanisi, akampa mara mbili ya kile alichopoteza

  • Ayubu na mke wake walipata watoto wengine kumi

  • Ayubu aliishi miaka mingine 140 na akaona vizazi vinne vya uzao wake