MNARA WA MLINZI

Swali: Je, unayafahamu maneno haya yanayojulikana sana?

Andiko: Yoh 3:16

Pendekezo: Gazeti hili la Mnara wa Mlinzi linaeleza jinsi ambavyo kuteseka kwa Yesu na kifo chake kinavyotunufaisha.

MNARA WA MLINZI (ukurasa wa nyuma)

Swali: Ona swali hili na majibu ambayo wengi hutoa. [Soma swali la kwanza pamoja na majibu yaliyoorodheshwa.] Wewe una maoni gani?

Andiko: Mt 4:1-4

Pendekezo: Kwa kuwa Ibilisi alizungumza na Yesu na kumjaribu, ni wazi kwamba Ibilisi ni kiumbe halisi. Biblia inasema nini kingine kuhusu Ibilisi? Gazeti hili lina habari zaidi.

MWALIKO WA UKUMBUSHO

Pendekezo: Tunawaalika watu kwenye tukio muhimu sana. [Mpe mwenye nyumba mwaliko.] Tarehe 23 mwezi wa Machi, mamilioni ya watu ulimwenguni pote wataadhimisha kifo cha Yesu Kristo na kusikiliza hotuba inayotegemea Biblia bila malipo kuhusu jinsi kifo chake kinavyotunufaisha. Mwaliko huu unaonyesha wakati na mahali ambapo mkutano utafanywa katika eneo letu. Tutafurahi ikiwa utahudhuria.

ANDIKA UTANGULIZI WAKO

Ukitumia mpangilio ulioonyeshwa katika mifano iliyotangulia tayarisha utangulizi wako kwa ajili ya utumishi.