●○○ ZIARA YA KWANZA

Swali: Je, tunaishi katika siku za mwisho?

Andiko: 2Ti 3:1-5

Ziara Inayofuata: Ni nini kitakachotokea baada ya siku za mwisho?

●○○ ZIARA YA KURUDIA YA KWANZA

Swali: Ni nini kitakachotokea baada ya siku za mwisho?

Andiko: Ufu 21:3, 4

Ziara Inayofuata: Tunapaswa kufanya nini ili kufurahia wakati ujao ambao Mungu ameahidi?

●○○ ZIARA YA KURUDIA YA PILI

Swali: Tunapaswa kufanya nini ili kufurahia wakati ujao ambao Mungu ameahidi?

Andiko: Yoh 3:16

Ziara Inayofuata: Tutaonyeshaje kwamba tuna imani?