Yoshua na Sulemani walithibitisha kwamba hakuna hata neno moja aliloahidi Yehova ambalo halikutimia. (Yos 23:14; 1Fa 8:56) Uthibitisho wa mashahidi hawa wawili unaimarisha msingi ambao tunaweza kujenga imani yetu.—2Ko 13:1; Tito 1:2.

Yehova alitimizaje ahadi zake katika siku za Yoshua? Tazama pamoja na familia yako drama yenye kichwa ‘Halikukosa Kutimia Hata Neno Moja.’ Kisha chunguzeni maswali yafuatayo: (1) Unaweza kuigaje matendo ya imani ya Rahabu? (Ebr 11:31; Yak 2:24-26) (2) Mfano wa Akani unathibitishaje kwamba kutomtii Mungu kimakusudi hutokeza msiba? (3) Ingawa wanaume wa Gibeoni walikuwa mashujaa, kwa nini walimdanganya Yoshua na kufanya amani na Israeli? (4) Neno la Yehova lilithibitikaje kuwa la kweli wafalme watano wa Waamori walipotisha kushambulia Israeli? (Yos 10:5-14) (5) Yehova amekusaidiaje kwa sababu ya kutanguliza Ufalme wa Mungu na uadilifu wake?—Mt 6:33.

Tunapofikiria mambo yote ambayo Yehova amefanya, anayofanya, na atakayofanya, imani yetu katika ahadi zake itaimarika.—Ro 8:31, 32.

Je, una imani kama ile ya Yoshua?