Je, umewahi kuhisi ni vigumu kuhubiri? Wengi wetu wangejibu ndiyo. Kwa nini? Labda tunakutana na watu wasiopendezwa au wenye uhasama au tunaogopa kuzungumza na watu tusiowajua. Mambo hayo yanaweza kutufanya tupoteze shangwe yetu. Hata hivyo, tunamwabudu Mungu mwenye furaha ambaye anataka tumtumikie kwa kushangilia. (Zb 100:2; 1Ti 1:11) Ni sababu gani tatu zinazotufanya tufurahie kuhubiri?

Kwanza, tunatangaza ujumbe wa tumaini. Watu wengi leo hawana tumaini, lakini tunaweza kuwapa “habari njema za jambo bora.” (Isa 52:7) Isitoshe, habari njema ya Ufalme wa Mungu inaweza kutujaza shangwe sisi wenyewe pia. Kabla ya kwenda kuhubiri, tafakari kuhusu baraka ambazo Ufalme wa Mungu utaleta duniani.

Pili, habari njema tunayohubiri inawafaidi watu kimwili na kiroho. Wanajifunza kuacha mazoea mabaya na kuwa na tumaini la kupata uzima wa milele. (Isa 48:17, 18; Rom 1:16) Tunaweza kuwazia tunafanya kazi ya kuwatafuta na kuwaokoa watu. Hata ikiwa watu fulani hawataki kuokolewa, bado tunaendelea kuwatafuta wale wanaotaka kuokolewa.—Mt 10:11-14.

Sababu ya tatu na muhimu zaidi ni kwamba kazi yetu ya kuhubiri inamletea Yehova heshima. Anathamini sana kazi yetu ya kutoa ushahidi. (Isa 43:10; Ebr 6:10) Zaidi ya hilo, anatupatia kwa ukarimu roho yake takatifu ili tutimize kazi hiyo. Kwa hiyo, msihi Yehova akupe shangwe, tunda la roho takatifu. (Ga 5:22) Kwa msaada wake, tunaweza kushinda mahangaiko yetu na kuhubiri kwa ujasiri. (Mdo 4:31) Hivyo, hata itikio liweje katika eneo letu, tutafurahia mgawo wetu wa kuhubiri.—Eze 3:3.

Ungependa kuwa na mtazamo gani katika huduma? Unaweza kuonyeshaje kwamba una shangwe?

TAZAMENI VIDEO PATA SHANGWE TENA KWA KUJIFUNZA NA KUTAFAKARI, KISHA MJIBU MASWALI YAFUATAYO:

  • Kwa nini tunapaswa kuwa na mazoea mazuri ya kujilisha kiroho hata ikiwa tunahubiri saa nyingi kila mwezi?

  • Tunahitaji kumwiga Maria katika njia gani?

  • Wewe unatenga wakati lini ili kutafakari Neno la Mungu?

  • Unapohubiri habari njema, ni nini kinachokufanya uwe na furaha?