Ni nini kilichomsaidia Yeremia kuvumilia akiwa na mtazamo mzuri licha ya kukabili mateso makali?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Alikuwa na uhakika kwamba Yehova ‘angeinama’ juu ya watu Wake waliotubu na kuwainua kutoka katika hali yao yenye kusikitisha

  • Alikuwa amejifunza “kuchukua nira wakati wa ujana wake.” Kuvumilia majaribu ya imani wakati wa ujana kunamtayarisha mtu kupambana kwa mafanikio na hali ngumu baadaye maishani

Ninaweza kujitayarishaje kwa ajili ya hali ngumu za wakati ujao?

 

Ninaweza kuonyeshaje mtazamo wa kungojea?