“Usiwaonee wivu wale wanaofanya mambo yasiyo ya uadilifu”

37:1, 2

  • Usiruhusu mafanikio ya muda mfupi ya watu waovu yakukengeushe na kukufanya uache kumtumikia Yehova. Kazia fikira baraka na miradi ya kiroho

“Mtegemee Yehova na ufanye mema”

37:3

  • Uwe na hakika kwamba Yehova atakutegemeza unapokuwa na shaka au mahangaiko. Atakusaidia uendelee kuwa mwaminifu

  • Uwe na bidii katika kazi ya kuhubiri habari njema ya Ufalme wa Mungu

‘Pata furaha tele katika Yehova’

37:4

  • Tenga wakati wa kusoma na kutafakari Neno la Mungu ukiwa na lengo la kumjua Yehova vizuri zaidi

“Mkabidhi Yehova njia yako”

37:5, 6

  • Uwe na uhakika kabisa kwamba Yehova atakusaidia kukabiliana na tatizo lolote

  • Dumisha mwenendo mzuri unapokabili upinzani, mateso, au watu wanaposema uwongo kukuhusu

“Kaa kimya mbele za Yehova na kumngojea kwa kutamani”

37:7-9

  • Epuka kutenda haraka-haraka kwa njia inayoweza kukunyang’anya shangwe na usalama wa kiroho

“Wapole wataimiliki dunia”

37:10, 11

  • Tafuta upole, na umngojee Yehova kwa unyenyekevu hadi atakapoondoa ukosefu wote wa haki unaokabili

  • Wategemeze waabudu wenzako na kuwafariji walioshuka moyo kwa kuwaeleza ahadi ya ulimwengu mpya wa Mungu, ambayo itatimia hivi karibuni

Ufalme wa Kimasihi utaleta baraka nyingi