Zaburi ya 51 iliandikwa na Daudi baada ya nabii Nathani kumweleza kuhusu dhambi nzito ya uzinzi aliyofanya na Bath-sheba. Dhamiri ya Daudi ilimsumbua, na akaungama kwa unyenyekevu.—2Sa 12:1-14.

Daudi alitenda dhambi lakini bado angeweza kurudia hali yake nzuri ya kiroho

51:3, 4, 8-12, 17

  • Kabla ya Daudi kutubu na kuungama dhambi zake, dhamiri yake ilimtaabisha

  • Alipata maumivu makali sana kwa sababu ya kukosa kibali cha Mungu hivi kwamba alikuwa kama mtu aliyepondwa mifupa

  • Alitamani kusamehewa, kurudia hali nzuri ya kiroho, na kurudishiwa shangwe aliyokuwa nayo

  • Alimwomba Yehova kwa unyenyekevu amsaidie kukuza tamaa ya kutii

  • Alikuwa na uhakika kwamba Mungu angemsamehe