Watumishi washikamanifu wanapaswa kuwa na uhakika Yehova atawategemeza wanapopata tatizo lolote

41:1-4

  • Daudi alikuwa mgonjwa sana

  • Daudi aliwaonyesha ufikirio watu wa hali ya chini

  • Daudi hakutarajia kupona kimuujiza, badala yake alimwomba Yehova amfariji, ampe hekima, na amtegemeze

  • Yehova alimwona Daudi kuwa mwanamume mtimilifu