12:6, 7

Ni nini muktadha wa maneno ya Yesu kwenye Luka 12:6, 7? Katika mstari wa 4, tunasoma kwamba Yesu aliwaambia wafuasi wake wasiwaogope wale wanaowapinga au ambao huenda wakawaua. Yesu alikuwa akiwatayarisha wanafunzi kukabiliana na upinzani. Aliwahakikishia kwamba Yehova anawathamini watumishi Wake wote na kwamba hataruhusu wapatwe na madhara ya kudumu.

Tunaweza kumwigaje Yehova kwa kuwajali wale wanaoteswa?

Tunaweza kupata wapi habari za karibuni kuhusu Mashahidi wa Yehova waliofungwa kwa sababu ya imani yao?

Kwa sasa, kuna ndugu na dada waliofungwa gerezani.