TAZAMA
Maandishi
Picha

Yesu alikuwa na “haki ya kisheria” ya kuwa na mamlaka ya kifalme ili kutimiza unabii wa Ezekieli.

  • Mwa 49:10

    Masihi alikuja kupitia kabila gani?

  • 2Sa 7:12, 16

    Ufalme wa nani ungeendelea kuwepo milele?

  • Mt 1:16

    Mathayo aliandika ukoo huo wa kisheria kwa kufuata familia ya nani?

Unajifunza nini kumhusu Yehova kutokana na uamuzi wake wa kutumia njia ya kisheria kumpa Yesu ufalme?