Inaweza kuwa vigumu kujisamehe makosa ambayo tulifanya zamani ambayo Yehova tayari ametusamehe. Jambo hili lilizungumziwa katika hotuba na video kwenye Kusanyiko la Eneo la 2016 la “Dumisha Ushikamanifu kwa Yehova!” Ukitumia JW Library tazama video hiyo tena, kisha ujibu maswali yafuatayo:

  • Sonja alikuwa ametengwa na ushirika kwa muda gani?

  • Ni andiko gani ambalo wazee walimsomea Sonja, na lilimsaidiaje?

  • Kutaniko lilimtendeaje Sonja aliporudishwa?

  • Sonja alipambana na hisia za aina gani, na baba yake alimsaidiaje?