Katika Mahubiri yake ya Mlimani, Yesu alisema hivi: “Acheni kuhangaikia uhai wenu.” (Mt 6:25) Ingawa ni jambo la kawaida kwa wanadamu wasio wakamilifu wanaoishi katika ulimwengu wa Shetani kuhangaika mara kwa mara, Yesu alikuwa akiwafundisha wafuasi wake waepuke kuhangaika kupita kiasi. (Zb 13:2) Kwa nini? Kwa sababu kuhangaika kupita kiasi, hata kuhusu mahitaji ya kila siku, kunaweza kutukengeusha na kufanya iwe vigumu zaidi kwetu kutafuta Ufalme kwanza. (Mt 6:33) Maneno ya Yesu yanayofuata yatatusaidia kuacha kuhangaika isivyo lazima.

Ninataka kuacha kuhangaika kuhusu nini?