3:4

  • Kutokana na jinsi Yohana alivyovalia na kuonekana, mtu angeweza kutambua mara moja kwamba aliishi maisha rahisi na alijitoa kikamili kufanya mapenzi ya Mungu

  • Mambo yote ambayo Yohana alijidhabihu hayawezi kulinganishwa na pendeleo la pekee ambalo alipata la kuwa mtayarishaji wa njia wa Yesu

Maisha rahisi yanatusaidia kufanya mengi katika utumishi wa Mungu na hivyo tunaridhika sana. Tunaweza kurahisisha maisha yetu kwa . . .

  • kutambua vitu tunavyohitaji hasa

  • kupunguza gharama zisizo za lazima

  • kutayarisha bajeti inayofaa mahitaji yetu

  • kutupa au kugawa vitu tusivyotumia

  • kulipa madeni yote

  • kutotumia muda mwingi kupita kiasi katika kazi ya kimwili

Chakula cha Yohana kilikuwa nzige na asali ya mwituni

Maisha rahisi yatanisaidia kufuatilia mradi gani?