11:16-26

Sehemu mbalimbali za mzeituni wa mfano zinafananisha nini?

  • Mti: kutimizwa kwa kusudi la Mungu kuhusiana na agano la Kiabrahamu

  • Shina: Yesu, sehemu ya msingi ya uzao wa Abrahamu

  • Matawi: idadi kamili ya sehemu ya pili ya uzao wa Abrahamu

  • Matawi ‘yaliyokatwa’: Wayahudi wa asili waliomkataa Yesu

  • Matawi ‘yaliyopandikizwa’: Wakristo waliotiwa mafuta kwa roho kutoka katika mataifa

Kama ilivyotabiriwa, uzao wa Abrahamu—Yesu na wale 144,000—watawaletea baraka “watu wa mataifa.”—Ro 11:12; Mwa 22:18

Ninajifunza nini kumhusu Yehova kutokana na jinsi alivyotimiza kusudi lake kuhusiana na uzao wa Abrahamu?