Yesu alitumia mifano rahisi kufundisha mambo mazito ya kiroho. Hata hivyo, watu wanyenyekevu tu ndio wanaojitahidi kuelewa na kutumia masomo aliyofundisha. (Mt 13:10-15) Katika kila mfano kuhusu Ufalme, jibu maswali yafuatayo: Ninaweza kunufaikaje kutokana na mfano huu? Unapaswa kuathiri maisha yangu katika njia gani?

UFALME WA MBINGUNI NI KAMA . . .