TAZAMA
Maandishi
Picha

Katika kampeni itakayoanza Februari 27, tutawaalika wengi iwezekanavyo katika eneo letu wahudhurie pamoja nasi Ukumbusho wa kifo cha Yesu. Pia, tutahitaji kukazia fikira upendezi wowote ili tuufuatilie.

HATUA ZA KUFUATA

TOA UTANGULIZI WAKO

“Tunawaalika watu kwenye tukio muhimu sana. Tarehe 23 mwezi wa Machi, mamilioni ya watu ulimwenguni pote wataadhimisha kifo cha Yesu Kristo na kusikiliza hotuba ya Biblia bila malipo kuhusu jinsi kifo chake kinavyotunufaisha. Mwaliko huu unaonyesha wakati na mahali ambapo mkutano utafanywa katika eneo letu. Tutafurahi ikiwa utafaulu kuhudhuria.”

Akipendezwa . . .

 • MWACHIE GAZETI LA MNARA WA MLINZI

  Weka msingi wa ziara ya kurudia.

 • MWONYESHE VIDEO YA UKUMBUSHO

  Weka msingi wa ziara inayofuata.

Utakaporudi, unaweza . . .

 • KUMWONYESHA VIDEO KWA NINI UJIFUNZE BIBLIA?

  Kisha mwonyeshe chapisho la kujifunzia Biblia.

 • MWACHIE KITABU BIBLIA INAFUNDISHA NINI HASA?

  Zungumzieni habari zaidi kuhusu Ukumbusho kwa kutumia ukurasa wa 206-208. Kisha mwachie kitabu.

 • MWACHIE BROSHUA MSIKILIZE MUNGU

  Zungumzia maana ya kifo cha Yesu kwa kutumia ukurasa wa 18-19. Halafu mwachie broshua.