●○○ZIARA YA KWANZA

Swali: Ni nini kusudi la uhai?

Andiko: Mwa 1:27, 28

Ziara Inayofuata: Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu atatimiza kusudi lake?

○●○ZIARA YA KURUDIA YA KWANZA

Swali: Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu atatimiza kusudi lake?

Andiko: Yos 21:45

Ziara Inayofuata: Mungu ameahidi atafanya nini wakati ujao?

○○●ZIARA YA KURUDIA YA PILI

Swali: Mungu ameahidi atafanya nini wakati ujao?

Andiko: Ufu 21:4

Ziara Inayofuata: Tunapaswa kufanya nini ili tusikose baraka ambazo Mungu ameahidi?