Sef 2:2, 3

Ili Yehova atufiche katika siku yake ya hasira, tunapaswa kufanya mengi zaidi ya kujiweka wakfu kwake. Tunapaswa kutii mwongozo ambao Sefania aliwapa Waisraeli.

  • Mtafuteni Yehova: Dumisha uhusiano wa karibu pamoja na Yehova kwa kushirikiana na tengenezo lake

  • Utafuteni uadilifu: Dumisha viwango vya uadilifu vya Yehova

  • Utafuteni upole: Jitiishe kwa Mungu ili kufanya mapenzi yake kwa unyenyekevu na ukubali nidhamu kutoka kwake

Ninaweza kumtafutaje Yehova, uadilifu, na upole kwa kiwango kikubwa zaidi?