AMKENI!

Swali: Kwa nini hali za ulimwengu zinaendelea kuwa mbaya?

Andiko: Yer 10:23

Toleo: Gazeti hili linaonyesha sababu zinazofanya mamilioni ya watu waamini kwamba wakati ujao utakuwa mzuri.

AMKENI!

Swali: Je, Mungu ana jina?

Andiko: Zb 83:18

Toleo: Makala hii inazungumzia maana ya jina la Mungu na kwa nini tunapaswa kulitumia. [Fungua makala yenye kichwa “Maoni ya Biblia—Jina la Mungu.”]

FUNDISHA KWELI

Swali: Je, kuna wakati ambapo kifo hakitakuwepo?

Andiko: 1Ko 15:26

Kweli: Yehova atakomesha kifo milele.

ANDIKA UTANGULIZI WAKO

Ukitumia mpangilio ulioonyeshwa katika mifano iliyotangulia tayarisha utangulizi wako kwa ajili ya utumishi.