2:2, 3

“Katika siku za mwisho”

Wakati huu tunamoishi

“Mlima wa nyumba ya Yehova”

Ibada safi ya Yehova iliyoinuliwa

“Mataifa yote yatamiminika huko”

Wanaounga mkono ibada safi wanakusanyika kwa umoja

“Njooni, twendeni juu kwenye mlima wa Yehova”

Waabudu wa kweli wanawaalika wengine wajiunge nao

“Atatufundisha njia zake, nasi tutatembea katika mapito yake”

Kupitia Neno lake Yehova anatuongoza na kutusaidia kutembea katika mapito yake

2:4

“Wala hawatajifunza vita tena”

Isaya alieleza kwamba silaha za vita zingebadilishwa kuwa vifaa vinavyotumiwa kulima, kuonyesha kwamba watu wa Mungu wangetafuta amani. Ni vifaa gani vilivyotumiwa katika siku za Isaya?

“Panga zao ziwe majembe”

1 Jembe linalozungumziwa hapa lilikuwa lile la plau na hasa sehemu ile iliyotumiwa kukata udongo. Baadhi ya majembe yalitengenezwa kwa chuma.—1Sa 13:20

“Mikuki yao iwe miundu”

2 Huenda mundu kilikuwa kifaa kinachofanana na kisu kilichojipinda kilichokuwa na mpini. Kifaa hiki kilitumiwa kukata matawi ya mizabibu.—Isa 18:5