KWA NINI NI MUHIMU: Yehova, yule Mfundishaji Mkuu, anatupa elimu bora zaidi inayoweza kupatikana. Anatufundisha jinsi ya kuboresha maisha yetu na kututayarisha kwa ajili ya wakati ujao wenye kupendeza—bila malipo! (Isa 11:6-9; 30:20, 21; Ufu 22:17) Kupitia elimu inayotoka kwa Mungu, Yehova anatupa vifaa tunavyohitaji ili kushiriki na wengine ujumbe wenye kuokoa uhai.—2Ko 3:5.

JINSI YA KUFANYA HIVYO:

  • Sitawisha sifa ya unyenyekevu na upole.—Zb 25:8, 9

  • Kubali mazoezi unayoweza kupata sasa hivi, kama vile migawo ya wanafunzi kwenye mkutano wa katikati ya juma

  • Jiwekee miradi ya kiroho.—Flp 3:13

  • Jidhabihu ili uweze kustahili kupata mazoezi zaidi.—Flp 3:8

TAZAMENI VIDEO YENYE KICHWA TUMETAJIRIKA KIROHO KWA KUFUNDISHWA NA YEHOVA, KISHA MJIBU MASWALI YAFUATAYO:

  • Wahubiri fulani walikabiliana na vipingamizi gani ili kuhudhuria Shule ya Waeneza-Injili wa Ufalme?

  • Ni mazoezi gani yanayotolewa katika Shule ya Waeneza-Injili wa Ufalme?

  • Washiriki wa kutaniko wamewasaidiaje wahitimu katika migawo yao mipya?

  • Ni matakwa gani ambayo mtu anapaswa kutimiza ili kuhudhuria Shule ya Waeneza-Injili wa Ufalme? (kr 189)

  • Unaweza kufuatia mazoezi gani mengine katika tengenezo la Yehova?

Utapata baraka gani kwa kufuatia elimu inayotoka kwa Mungu?