7:32, 35, 38

Kwa miaka mingi, Wakristo wengi wametambua kwamba useja una faida kwani unawapa nafasi ya kupanua utumishi wao, uhuru wa kutumia wakati na nguvu kuwasaidia ndugu na dada wengi zaidi, na kumkaribia Yehova zaidi.

Kuzunguka Australia ili kutoa ushahidi, 1937; Mhitimu wa Gileadi akiwasili kwenye mgawo wake nchini Mexico, 1947

Kuhubiri nchini Brazili; kuhudhuria Shule ya Waeneza-Injili wa Ufalme nchini Malawi

JAMBO LA KUTAFAKARI: Ikiwa wewe ni mseja, unaweza kuutumiaje vizuri zaidi?

Wengine kutanikoni wanaweza kufanya nini ili kuwatia moyo na kuwategemeza waseja?