Yesu aliwaamuru wafuasi wake waende wakafanye wanafunzi. (Mt 28:19) Hilo linahusisha kuhubiri na kufundisha. Mara kwa mara, sisi sote tunapaswa kujiuliza, ‘Ninawezaje kufanya maendeleo katika sehemu hizi muhimu za kufanya wanafunzi?’

KUHUBIRI

Badala ya kungoja watu watutafute, tunapaswa kuwatafuta kwa bidii watu ‘wanaostahili’. (Mt 10:11) Tunaposhiriki katika huduma, je, tunatafuta nafasi za kuzungumza na watu ‘tunaowakuta’? (Mdo 17:17) Lidia alikuwa mwanafunzi kwa sababu mtume Paulo alihubiri kwa bidii.—Mdo 16:13-15.

“Panda mbegu zako asubuhi na usipumzishe mkono wako mpaka jioni” (Mhu 11:6)

TAZAMENI VIDEO ENDELEA KUHUBIRI “BILA KUACHA”—ISIVYO RASMI NA NYUMBA KWA NYUMBA, KISHA MJIBU MASWALI YAFUATAYO:

  • Katika shughuli zake za kila siku, Samweli alionyeshaje kwamba alitafuta nafasi za kupanda mbegu za kweli kwa bidii?

  • Kwa nini tunapaswa kushiriki kwa bidii katika aina zote za kuhubiri?

  • Ni nani unayeweza kuhubiria ujumbe wa Ufalme unapokuwa katika shughuli zako za kila siku?

KUFUNDISHA

Ili tufanye wanafunzi, haitoshi tu kuwaachia watu machapisho. Ili tuwasaidie wafanye maendeleo ya kiroho, tunahitaji kufanya ziara za kurudia na kuanzisha mafunzo ya Biblia. (1Ko 3:6-9) Lakini, vipi ikiwa jitihada zetu za kumfundisha mtu kweli za Ufalme hazifanikiwi? (Mt 13:19-22) Tunapaswa kuendelea kuwatafuta wale ambao mioyo yao ni kama “udongo mzuri.”—Mt 13:23; Mdo 13:48.

“Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, lakini Mungu akaendelea kuikuza” (1Ko 3:6)

TAZAMENI VIDEO ENDELEA KUHUBIRI “BILA KUACHA”—HADHARANI NA KUFANYA WANAFUNZI, KISHA MJIBU MASWALI YAFUATAYO:

  • Solomoni na Mary walitiaje maji mbegu za kweli katika mioyo ya Ezekieli na Abigaili?

  • Tunapaswa kuwa na lengo gani tunaposhiriki katika nyanja zote za huduma, kutia ndani mahubiri ya hadharani?

  • Tunaweza kufanya nini ili tuonyeshe tunajitahidi kuwafundisha wengine kweli?