26:18

Tambua vitu vilivyoorodheshwa kwa namba

Kati ya vitu hivyo, ni vingapi vinavyotumika pia katika Mlo wa Jioni wa Bwana?