Kila mwaka, watu wanatarajia kwa hamu karamu ya kiroho tunayofurahia kwenye makusanyiko ya eneo. Ili wengine waonje wema wa Yehova, tutawaalika wengi iwezekanavyo wahudhurie kusanyiko pamoja nasi. (Zb 34:8) Wazee wa kila kutaniko watafanya mipango ili mialiko isambazwe kwa njia inayofaa.

MAMBO UNAYOPASWA KUFIKIRIA

  • Kusanyiko litafanywa lini?

  • Kutaniko lenu litaanza kampeni lini?

  • Mikutano ya utumishi wa shambani itafanywa lini?

  • Ninakusudia kutimiza nini katika kampeni hii?

  • Ninapanga kumwalika nani?

UTASEMA NINI?

Baada ya salamu, unaweza kusema hivi:

“Tunawaalika watu ulimwenguni pote kuhudhuria tukio muhimu sana. Mwaliko huu unaonyesha tarehe, wakati, na mahali pa tukio hilo. Tutafurahi kuwa pamoja nawe.”

UNAWEZA KUFUATILIAJE UPENDEZI?

Ingawa tungependa kuwaalika watu wengi iwezekanavyo kwenye kusanyiko, tusisahau kufuatilia upendezi wowote tunaopata..

Mwisho juma unaweza kutoa gazeti pamoja na mwaliko