Kwa nini mke wa Loti alitazama nyuma alipokuwa akikimbia kutoka Sodoma? Biblia haisemi. (Mwa 19:17, 26) Muktadha wa onyo la Yesu unaonyesha kwamba huenda alitamani vitu alivyoacha nyuma. (Lu 17:31, 32) Tunaweza kufanya nini ili tusipoteze kibali cha Mungu kama mke wa Loti alivyofanya? Hatupaswi kuruhusu jitihada za kutafuta mali ziwe jambo kuu maishani. (Mt 6:33) Yesu alifundisha kwamba hatuwezi “kutumikia Mungu na Utajiri.” (Mt 6:24) Lakini vipi tukitambua kwamba vitu vya kimwili vimeanza kutukengeusha tuache kutanguliza mambo ya kiroho? Tunaweza kumwomba Yehova ufahamu utakaotuwezesha kuona mabadiliko tunayohitaji kufanya na pia tumwombe ujasiri na nguvu za kufanya mabadiliko hayo.

KUMBUKENI VIDEO YENYE SEHEMU TATU YENYE KICHWA MKUMBUKE MKE WA LOTI, KISHA MJIBU MASWALI YAFUATAYO:

  • Ninaweza kuonyeshaje kupitia matendo yangu kwamba ‘ninamkumbuka mke wa Loti’?

    Shinikizo la kutafuta pesa nyingi zaidi liliathirije mawazo, maneno, na matendo ya Gloria?

  • Mke wa Loti ni kielelezo cha kuonya kwetu leo katika njia zipi?

  • Joe na familia yake walifaidikaje kwa kutumia kanuni za Biblia?

  • Watu ambao Anna alishirikiana nao kazini waliathirije hali yake ya kiroho?

  • Kwa nini tunahitaji kuwa na ujasiri tunaposhinikizwa kutanguliza pesa?

  • Brian na Gloria walifanya nini ili kutanguliza tena mambo ya kiroho maishani mwao?

  • Uliona kanuni gani za Biblia zikitumiwa katika video hiyo?