Yesu alidhabihu uhai wake kwa ajili ya watu wasio wakamilifu. (Ro 5:8) Bila shaka, sisi binafsi tunathamini kwamba Yesu alituonyesha upendo kwa kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Hata hivyo, nyakati nyingine huenda tukahitaji kujikumbusha kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya ndugu yetu pia. Tunaweza kuwaonyeshaje ndugu na dada zetu upendo kama wa Kristo, kwa kuwa kama sisi wao pia si wakamilifu? Fikiria njia tatu. Kwanza, tunaweza kuongeza marafiki kutia ndani wale ambao wana malezi tofauti na yetu. (Ro 15:7; 2Ko 6:12, 13) Pili, tunaweza kuwa waangalifu tusiseme au kufanya mambo yanayoweza kuwaudhi wengine. (Ro 14:13-15) Mwishowe, mtu akitutendea dhambi, tunaweza kumsamehe haraka. (Lu 17:3, 4; 23:34) Tukijitahidi sana kumwiga Yesu katika njia hizo, Yehova ataendelea kubariki kutaniko kwa amani na umoja.

TAZAMENI VIDEO BORESHA UTU WAKO WA KIKRISTO!, KISHA MJIBU MASWALI YAFUATAYO:

  • Mwanzoni Miki alihisije kuhusu kutaniko lake?

  • Ni nini kilichofanya hisia zake zibadilike?

  • Mfano wa Yesu ulimsaidiaje Miki kubadili mtazamo wake? (Mk 14:38)

  • Methali 19:11 inaweza kutusaidiaje kuwa na maoni yanayofaa kuwahusu Wakristo wenzetu?