21:25-28

Hivi karibuni sana Yesu atakuja akiwa Mtekelezaji wa Hukumu na Mkombozi. Tunapaswa kujitayarisha kiroho ili tukombolewe.