●○○ZIARA YA KWANZA

Swali: Biblia inaweza kuwasaidiaje wenzi wa ndoa?

Andiko: Kol 3:12

Ziara Inayofuata: Biblia inaweza kuwasaidiaje wazazi?

○●○ZIARA YA KURUDIA YA KWANZA

Swali: Biblia inaweza kuwasaidiaje wazazi?

Andiko: Kol 3:21

Ziara Inayofuata: Biblia inaweza kuwasaidiaje vijana?

○○●ZIARA YA KURUDIA YA PILI

Swali: Biblia inaweza kuwasaidiaje vijana?

Andiko: Met 2:11

Ziara Inayofuata: Kwa nini ushauri wa Biblia unafaa sikuzote?