92:12

Mitende inaweza kudumu kwa zaidi ya miaka 100 ikiendelea kuzaa matunda

Walio na umri mkubwa huzaa matunda ya kiroho kwa . . .

92:13-15

  • kusali kwa ajili ya wengine

  • kujifunza Biblia

  • kuhudhuria na kushiriki kwenye mikutano

  • kuwaeleza wengine mambo waliojionea maishani

  • kuhubiri kwa moyo wote