Watu ulimwenguni pote wanahitaji faraja. (Mhu 4:1) Mwezi wote wa Septemba tutafanya jitihada ya pekee kutoa gazeti la Mnara wa Mlinzi. Habari kuu ya gazeti hilo itakuwa kuhusu faraja. Jitahidini kutoa gazeti hilo kadiri iwezekanavyo. Kwa sababu tungependa kuzungumza moja kwa moja na watu ili kuwafariji, hatutaacha gazeti hilo kwenye nyumba ambazo hazina watu.

JAMBO LA KUSEMA

“Mara kwa mara, kila mmoja wetu anahitaji faraja. Unafikiri tunaweza kuipataje? [Soma 2 Wakorintho 1:3, 4.] Toleo hili la Mnara wa Mlinzi linaonyesha jinsi Mungu anavyotufariji.”

Mtu akionyesha upendezi na kukubali gazeti hilo, . . .

ONYESHA VIDEO KWA NINI UJIFUNZE BIBLIA?

Mweleze kuhusu mpango wa kujifunza Biblia.

WEKA MSINGI WA ZIARA YA KURUDIA

Muulize swali ambalo utajibu utakaporudi, kama vile, “Kwa nini Mungu anawaacha watu wateseke?