Ona uwezo wa pekee wa Yesu wa kufundisha anapotoa ushahidi kuhusu kweli kwa ujasiri.