Tunahitaji kumtegemea Yehova tunapokabili hali ngumu. Ona jinsi Daudi alivyoonyesha kwa matendo kwamba alimtegemea Yehova.

Simulizi hili linategemea 1 Mambo ya Nyakati 28:1-20; 1 Samweli 16:1-23; 17:1-51