• 1

  • Salamu (1, 2)

  • Baraka za kiroho (3-7)

  • Kuvikusanya vitu vyote katika Kristo (8-14)

   • “Usimamizi” katika nyakati zilizowekwa (10)

   • Kutiwa muhuri kwa roho kama “rehani ya mapema” (13, 14)

  • Paulo amshukuru Mungu kwa sababu ya imani ya Waefeso na kusali kwa ajili yao (15-23)

 • 2

  • Wafanywa kuwa hai pamoja na Kristo (1-10)

  • Ukuta unaotenganisha waharibiwa (11-22)

 • 3

  • Siri takatifu ingetia ndani Watu wa Mataifa (1-13)

   • Watu wa Mataifa ni warithi wenzi pamoja na Kristo (6)

   • Kusudi la Mungu la milele (11)

  • Sala kwa ajili ya Waefeso ili wapate hekima (14-21)

 • 4

  • Umoja katika mwili wa Kristo (1-16)

   • Zawadi katika wanadamu (8)

  • Utu wa zamani na utu mpya (17-32)

 • 5

  • Usemi na mwenendo safi (1-5)

  • Tembeeni kama watoto wa nuru (6-14)

  • Mjazwe roho (15-20)

   • Tumieni vizuri kabisa wakati wenu (16)

  • Ushauri kwa waume na wake (21-33)

 • 6

  • Ushauri kwa watoto na wazazi (1-4)

  • Ushauri kwa watumwa na mabwana (5-9)

  • Mavazi kamili ya silaha kutoka kwa Mungu (10-20)

  • Salamu za mwisho (21-24)