• 1

  • Mungu awalipiza kisasi maadui wake (1-7)

   • Mungu anataka watu wamwabudu yeye peke yake (2)

   • Yehova huwajali wanaomkimbilia (7)

  • Ninawi kuangamizwa (8-14)

   • Taabu haitatokea tena mara ya pili (9)

  • Taifa la Yuda latangaziwa habari njema (15)

 • 2

  • Ninawi kuangamizwa (1-13)

   • “Malango ya mto yatafunguliwa” (6)

 • 3

  • “Ole kwa jiji la umwagaji wa damu.” (1-19)

   • Sababu za kuihukumu Ninawi (1-7)

   • Ninawi litaangamizwa kama No-amoni (8-12)

   • Ninawi halitaepuka kuangamizwa (13-19)