Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Zekaria 14:1-21

14  “Tazama! Kuna siku ambayo inakuja, siku ya Yehova,+ na nyara yenu itagawanywa katikati yenu.  Nami nitakusanya mataifa yote yalete vita+ juu ya Yerusalemu; na jiji hilo litatekwa+ na nyumba zitanyakuliwa, na wanawake watalalwa kinguvu.+ Na nusu ya jiji itaenda uhamishoni;+ lakini watu watakaobaki,+ hawatakatiliwa mbali kutoka katika jiji hilo.+  “Na Yehova ataenda na kupiga vita juu ya mataifa+ hayo kama katika siku yake ya vita, katika siku ya pigano.+  Na miguu yake itasimama katika siku hiyo juu ya mlima wa mizeituni, ulioko mbele ya Yerusalemu, upande wa mashariki;+ na mlima wa mizeituni+ utapasuliwa katikati,+ kutoka mashariki na upande wa magharibi. Kutakuwa na bonde kubwa sana; na nusu ya mlima ule itasogezwa upande wa kaskazini, na nusu yake upande wa kusini.  Nanyi mtakimbilia bonde la milima yangu;+ kwa sababu bonde la milima hiyo litafika mpaka Aseli. Nanyi mtakimbia, kama vile mlivyokimbia kwa sababu ya lile tetemeko la nchi katika siku za Uzia mfalme wa Yuda.+ Na Yehova Mungu wangu atakuja,+ watakatifu wote wakiwa pamoja naye.+  “Na itatukia katika siku hiyo kwamba nuru+ yenye thamani haitakuwapo—vitu vitagandamana.+  Nayo itakuwa siku moja inayojulikana kuwa ni ya Yehova.+ Haitakuwa mchana, wala haitakuwa usiku;+ na itatukia kwamba wakati wa jioni kutakuwa na nuru.+  Na itatukia siku hiyo kwamba maji yaliyo hai+ yatatoka katika Yerusalemu,+ nusu yake kuelekea upande wa bahari ya mashariki+ na nusu yake kuelekea upande wa bahari ya magharibi.+ Itakuwa hivi wakati wa kiangazi na wa majira ya baridi kali.+  Na Yehova atakuwa mfalme juu ya dunia yote.+ Katika siku hiyo Yehova atakuwa mmoja,+ na jina lake litakuwa moja.+ 10  “Nchi yote itageuzwa na kuwa kama Araba,+ kutoka Geba+ mpaka Rimoni+ upande wa kusini wa Yerusalemu; nalo litainuka na kukaliwa na watu mahali pake,+ kutoka Lango la Benyamini+ mpaka mahali pa Lango la Kwanza, mpaka Lango la Pembeni, na kutoka Mnara wa Hananeli+ mpaka mitungi ya kushinikizia ya mfalme. 11  Na watu watakaa ndani yake; wala kutengwa kwa ajili ya maangamizi hakutatokea tena,+ na Yerusalemu litakaliwa katika usalama.+ 12  “Na hii ndiyo tauni ambayo Yehova atatumia kuwapiga watu wote watakaofanya mapigano ya kijeshi juu ya Yerusalemu:+ Nyama ya mtu itaoza, huku akiwa amesimama kwa miguu yake;+ na macho ya mtu yataoza yakiwa katika matundu yake, na ulimi wake utaoza ukiwa kinywani mwake. 13  “Na itatukia katika siku hiyo kwamba mvurugo kutoka kwa Yehova utaenea katikati yao;+ na kila mmoja wao ataukamata mkono wa mwenzake, na mkono wake utainuka juu ya mkono wa mwenzake. 14  Yuda nayo pia itapiga vita katika Yerusalemu; na mali za mataifa yote kuzunguka pande zote zitakusanywa, dhahabu na fedha na mavazi kwa wingi mno.+ 15  “Na hivyo ndivyo tauni ya farasi, nyumbu, ngamia, na punda-dume, na kila aina ya mnyama wa kufugwa atakayekuwa katika kambi hizo, itakavyokuwa, kama tauni hiyo. 16  “Na itatukia kwamba, kila mtu atakayebaki wa mataifa yote yanayokuja juu ya Yerusalemu,+ watapanda pia mwaka baada ya mwaka+ ili kumwinamia Mfalme,+ Yehova wa majeshi,+ na kufanya sherehe ya vibanda.+ 17  Na itatukia kwamba, yeyote asiyepanda+ kuja Yerusalemu kutoka katika familia+ za dunia ili kumwinamia Mfalme, Yehova wa majeshi, mvua haitamnyeshea.+ 18  Na watu wa familia ya Misri wasipokuja wala kuingia, mvua pia haitakuwa juu yao. Kutatokea tauni ambayo Yehova hutumia kuyapiga yale mataifa yasiyopanda kuja kufanya sherehe ya vibanda. 19  Hiyo ndiyo itakayokuwa adhabu kwa ajili ya dhambi ya Misri na dhambi ya mataifa yote yasiyopanda kuja kufanya sherehe ya vibanda.+ 20  “Katika siku hiyo juu ya kengele za farasi kutakuwa na+ maneno ‘Utakatifu ni wa Yehova!’+ Na vyungu vya kupikia vyenye mdomo mpana+ vilivyo katika nyumba ya Yehova vitakuwa kama mabakuli+ yaliyo mbele ya madhabahu.+ 21  Na kila chungu cha kupikia chenye mdomo mpana katika Yerusalemu na katika Yuda kitakuwa kitu kitakatifu kwa Yehova wa majeshi, na wale wote wanaotoa dhabihu wataingia na kuchukua kutoka ndani yake na kuchemshia ndani yake.+ Na katika siku hiyo hakutakuwa na Mkanaani+ tena katika nyumba ya Yehova wa majeshi.”+

Maelezo ya Chini