Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Zekaria 1:1-21

1  Katika mwezi wa nane mwaka wa pili wa Dario,+ neno la Yehova lilimjia Zekaria+ mwana wa Berekia mwana wa Ido,+ nabii, likisema:  “Yehova alikasirika kwa sababu ya baba zenu—alikasirika sana.+  “Nawe uwaambie, ‘Yehova wa majeshi amesema hivi: “ ‘Rudini kwangu,’+ asema Yehova wa majeshi, ‘nami nitarudi kwenu,’+ Yehova wa majeshi amesema.” ’  “ ‘Msiwe kama baba zenu+ ambao manabii wa kale waliwaita,+ wakisema: “Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Tafadhali, rudini mwache njia zenu mbaya na mwache matendo yenu mabaya.’ ” ’+ “ ‘Lakini hawakusikiliza, wala hawakunitegea sikio,’+ asema Yehova.  “ ‘Basi baba zenu wako wapi?+ Na je, manabii+ waliendelea kuishi mpaka wakati usio na kipimo?  Hata hivyo, je, maneno yangu na masharti yangu ambayo niliwaamuru watumishi wangu manabii,+ hayakuwapata baba zenu?’+ Basi wakarudi na kusema: ‘Kulingana na yale ambayo Yehova wa majeshi alikusudia akilini kututendea,+ kulingana na njia zetu na kulingana na matendo yetu, ndivyo alivyotutendea sisi.’ ”+  Katika siku ya 24 ya mwezi wa 11, yaani, mwezi wa Shebati, katika mwaka wa pili wa Dario,+ neno la Yehova lilimjia Zekaria+ mwana wa Berekia mwana wa Ido,+ nabii, likisema:  “Niliona wakati wa usiku, na tazama! mtu+ fulani aliyepanda farasi mwekundu,+ naye alikuwa amesimama tuli katikati ya miti ya mihadasi+ iliyokuwa katika mahali penye kina kirefu; na nyuma yake kulikuwa na farasi wekundu, wenye rangi nyekundu yenye kumetameta, na weupe.”+  Ndipo nikauliza: “Hawa ni nani, bwana wangu?”+ Basi malaika aliyekuwa akisema nami akaniambia:+ “Mimi mwenyewe nitakuonyesha hawa ni nani.” 10  Ndipo yule mtu aliyekuwa amesimama tuli katikati ya ile mihadasi akajibu na kusema: “Hawa ndio wale ambao Yehova amewatuma watembee huku na huku duniani.”+ 11  Nao wakamjibu malaika wa Yehova aliyekuwa amesimama katikati ya mihadasi na kusema: “Tumetembea huku na huku duniani,+ na tazama! dunia yote imetulia wala haina usumbufu.”+ 12  Basi malaika wa Yehova akajibu na kusema: “Ee Yehova wa majeshi, ni mpaka wakati gani utakosa kulionyesha rehema Yerusalemu na majiji ya Yuda,+ ambayo umeshutumu hii miaka 70?”+ 13  Naye Yehova akamjibu malaika aliyekuwa akisema nami, kwa maneno mema, maneno yenye kufariji;+ 14  na malaika aliyekuwa akisema nami akaendelea kuniambia: “Paaza sauti, na kusema, ‘Yehova wa majeshi amesema hivi: “Nimekuwa na wivu, wivu mkubwa, kwa ajili ya Yerusalemu na kwa ajili ya Sayuni.+ 15  Nina hasira kubwa juu ya mataifa yenye starehe;+ kwa sababu mimi nilikasirika kidogo tu,+ bali wao waliuzidisha msiba.” ’+ 16  “Basi Yehova amesema hivi, ‘ “Nitarudi Yerusalemu kwa rehema nyingi.+ Nyumba yangu itajengwa ndani yake,”+ asema Yehova wa majeshi, “na kamba ya kupimia itanyooshwa juu ya Yerusalemu.” ’+ 17  “Paaza sauti tena, na kusema, ‘Yehova wa majeshi amesema hivi: “Bado majiji yangu yatafurikwa na wema tena;+ na Yehova bado atajuta juu ya Sayuni+ na bado atalichagua Yerusalemu.” ’ ”+ 18  Nami nikainua macho yangu nikaona; na tazama! kulikuwa na pembe nne.+ 19  Kwa hiyo nikamwambia malaika aliyekuwa akisema nami: “Hizi ni nini?” Naye akaniambia: “Hizi ndizo zile pembe zilizotawanya Yuda,+ Israeli+ na Yerusalemu.”+ 20  Tena Yehova akanionyesha mafundi wanne. 21  Ndipo nikauliza: “Hawa wanakuja kufanya nini?” Naye akaendelea kusema: “Hizi ndizo zile pembe+ zilizotawanya Yuda hata ikawa kwamba hakuna yeyote aliyeinua kichwa chake; na hizi nyingine zitakuja kuzitetemesha, kuziangusha chini pembe za mataifa ambayo yanainua pembe juu ya nchi ya Yuda, ili kumtawanya.”+

Maelezo ya Chini